Distribütörlüklerimiz

9 marka

Mevcut durumda Philip Morris, Evyap, Dimes, Doğuş Çay, Koska, Kemal Kükrer, Hell, Niğde Gazozu ve Heinz olmak üzere dokuz markanın temsilciliğini yürütmekteyiz.  

Vizyonumuz

 ‘’Önce insan’’  diyerek her geçen gün çalışma, sipariş ve teslim koşullarımızı geliştirmeye yönelik yeni adımlar atmakta ve yüksek performans ile çalışmaktayız.